Redan 2012 startade en av Linköpings första stadsodlingar i stadsdelen Skäggetorp. Denna stadsodling var ett EU-projekt som snart följdes av flera stadsodlingar runt om i staden.

Varje vår bjuder Linköpings kommun till en informationsträff kring stadsodling, dit nyfikna privatpersoner kommer för att få information om hur de kommer igång med att odla i staden. Träffen lockar båda befintliga och nya odlare och efter träffen samordnar de själva sina odlingar genom facebook-gruppen Stadsodling Linköping.

Under sommaren 2016 odlades de på dessa platser runt om i Linköping:

  • Trädgårdsföreningen vid Naturcentrum, startade 2015.
  • Kanberget, startade 2015.
  • Utsädesgatan i Labohov, startade 2016.
  • Åbylundsparken, startade 2016.

Är du Linköpingsbo och intresserad av att börja stadsodla?

Vill du odla på någon av de befintliga platserna tar du kontakt med odlarna där via facebook-gruppen Stadsodling Linköping. Vill du börja odla på annan plats kontaktar du miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst så förmedlar dom en odlingsplats. All odling sker i pallkragar för att minimera ingrepp om det uppstår behov att använda  platsen till annat i framtiden. Pallkragar och jord hämtas på Naturcentrum och dessa får bara användas på kommunens mark.

Läs mer om stadsodlingen på Linköpings kommuns webbplats.