2023 års Dalecarlicapris tilldelas John Taylor

 

Juryns motivering:

2023 års Dalecarlicapris tilldelas John Taylor för en mångårig gärning i hortikulturens tjänst.  Som första trädgårdsmästare i Slottsträdgården i Malmö skapade John en förebildlig och inkluderande mötesplats för trädgårdsintresserade och en bred allmänhet. Efterföljande uppdrag som på Tjolöholms slottsträdgård har bedrivits i samma anda. Johns kunskaper har nått många genom inspirerande och kloka insatser genom egna böcker, i TV, på kongresser och mässor landet runt. Johns djupa kunskap om jord, växter och odling kombinerat med en aldrig sinande entusiasm har berikat och ökat trädgårds- och parkintresset vida omkring.