2023 års kommunpris tilldelas Västerås,
för projektet Matskogen

Juryns motivering:

Kommunpriset 2023 tilldelas Västerås Stad för Malmaberg matskog, en av de första kommunalt initierade och anlagda matskogarna i landet. Matskogen är en gestaltad entré till Malmabergsskogen. Här kommer västeråsare i framtiden att kunna skörda bär, frukt och nötter. Inspirationen kommer från permakulturens idéer om att odla mat genom att efterlikna naturen. Själva anläggningsarbetet har skett, i princip utan ritningar, i nära samarbete mellan driftpersonal och planerare. Växtbäddarna för träd och buskar har skapats med en blandning av befintlig jord, biokol och hästgödsel.

Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare vill med detta pris tacka för inspiration och förebild för arbetet i svenska kommuner och hoppas se fler likande projekt i svenska kommuner.