Kommunpris 2023

2023 års kommunpris tilldelas Västerås, för projektet Matskogen Juryns motivering: Kommunpriset 2023 tilldelas Västerås Stad för Malmaberg matskog, en av de första kommunalt initierade och anlagda matskogarna i landet. Matskogen är en gestaltad entré till...

Examensarbetspris 2023

2023 års Examenspris tilldelas Frida Johansson   Juryns motivering: Landskapsarkitekten Frida Johansson tilldelas Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästares examensarbetspris 2023 för arbetet Skötselvänlig gestaltning – Gestaltningsprinciper för ekonomiskt...

Dalecarlicapris 2023

2023 års Dalecarlicapris tilldelas John Taylor   Juryns motivering: 2023 års Dalecarlicapris tilldelas John Taylor för en mångårig gärning i hortikulturens tjänst.  Som första trädgårdsmästare i Slottsträdgården i Malmö skapade John en förebildlig och...

Paradiset vinner arkitekturpris

Parken Paradiset i Linköping har vunnit Landskapsarkitekturpriset 2020. Under Arkitekturgalan på torsdagseftermiddagen 25 mars delade Sveriges Arkitekter bland annat ut pris för bästa landskapsarkitektur år 2020. Av de totalt fyra nominerade bidragen var hela två...

Årets TCYK kurser

TCYK, står för Trädgårdsnäringens Centrala Yrkes Kommitté  och består av åtta olika organisationer inom utemiljönäringarna. Varje medlemsorganisation utser sin egen representant i TCYK. Rådgivning, validering och lärande drivs genom TCYK Service AB. I bolagsstyrelsen...

Bilder på jubileumsplanteringar

FSS styrelse uppmanar alla som planterat jubileumsplanteringar att skicka bilder till oss. Bilderna kan skickas till styrelsen via Daniel Daniel.Ottosson@olofstrom.se om ni vill få bilden publicerad på denna webbplats kan bilden skickas direkt...