Kommunpris 2023

2023 års kommunpris tilldelas Västerås, för projektet Matskogen Juryns motivering: Kommunpriset 2023 tilldelas Västerås Stad för Malmaberg matskog, en av de första kommunalt initierade och anlagda matskogarna i landet. Matskogen är en gestaltad entré till...

Examensarbetspris 2023

2023 års Examenspris tilldelas Frida Johansson   Juryns motivering: Landskapsarkitekten Frida Johansson tilldelas Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästares examensarbetspris 2023 för arbetet Skötselvänlig gestaltning – Gestaltningsprinciper för ekonomiskt...

Dalecarlicapris 2023

2023 års Dalecarlicapris tilldelas John Taylor   Juryns motivering: 2023 års Dalecarlicapris tilldelas John Taylor för en mångårig gärning i hortikulturens tjänst.  Som första trädgårdsmästare i Slottsträdgården i Malmö skapade John en förebildlig och...