Parkkongressen 2023

Här hittar du protokoll från årsmötet, årets prisvinnare, utställarna och bilder.

 

årsmöte protokoll

Protokollet från årsmötet kan laddas ner här: Årsmöte protokoll 2023

Prisvinnare

2023 års Dalecarlicapris tilldelas John Taylor

Pristagaren får en ornäsbjörk,
Betula pendula ’Dalecarlica’
sponsrad av Stångby plantskola.

Juryns motivering:

2023 års Dalecarlicapris tilldelas John Taylor för en mångårig gärning i hortikulturens tjänst.  Som första trädgårdsmästare i Slottsträdgården i Malmö skapade John en förebildlig och inkluderande mötesplats för trädgårdsintresserade och en bred allmänhet. Efterföljande uppdrag som på Tjolöholms slottsträdgård har bedrivits i samma anda. Johns kunskaper har nått många genom inspirerande och kloka insatser genom egna böcker, i TV, på kongresser och mässor landet runt. Johns djupa kunskap om jord, växter och odling kombinerat med en aldrig sinande entusiasm har berikat och ökat trädgårds- och parkintresset vida omkring.

2023 års kommunpris tilldelas Västerås, för projektet Matskogen

Juryns motivering:

Kommunpriset 2023 tilldelas Västerås Stad för Malmaberg matskog, en av de första kommunalt initierade och anlagda matskogarna i landet. Matskogen är en gestaltad entré till Malmabergsskogen. Här kommer västeråsare i framtiden att kunna skörda bär, frukt och nötter. Inspirationen kommer från permakulturens idéer om att odla mat genom att efterlikna naturen. Själva anläggningsarbetet har skett, i princip utan ritningar, i nära samarbete mellan driftpersonal och planerare. Växtbäddarna för träd och buskar har skapats med en blandning av befintlig jord, biokol och hästgödsel.

Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare vill med detta pris tacka för inspiration och förebild för arbetet i svenska kommuner och hoppas se fler likande projekt i svenska kommuner.

2023 års Examenspris tilldelas Frida Johansson

Juryns motivering:

Landskapsarkitekten Frida Johansson tilldelas Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästares examensarbetspris 2023 för arbetet Skötselvänlig gestaltning – Gestaltningsprinciper för ekonomiskt hållbar utemiljöförvaltning. Frida får priset för att på ett pedagogiskt sätt visat på hur en parks gestaltning och eventuella framtida skötselproblem är tätt länkade. Ämnet är synnerligen aktuellt och Frida lyfter på ett konkret och pedagogiskt sätt fram gestaltningsprinciper att använda vid gestaltning av en park för att ge så bra förutsättningar för en ekonomiskt hållbar skötsel som möjligt. 

Läs arbetet här: Skötselvänlig gestaltning – Gestaltningsprinciper för ekonomiskt hållbar utemiljöförvaltning