TCYK, står för Trädgårdsnäringens Centrala Yrkes Kommitté  och består av åtta olika organisationer inom utemiljönäringarna. Varje medlemsorganisation utser sin egen representant i TCYK. Rådgivning, validering och lärande drivs genom TCYK Service AB. I bolagsstyrelsen sitter samma personer som i TCYKs styrelse.

TCYK beskriver yrkesprofiler och kunskapskrav som gäller i utemiljöbranschen. TCYK beskriver också på vilka sätt yrkesarbetare kan skaffa sig de kunskaper och färdigheter som krävs såsom arbetserfarenhet, validering, korta kurser, och/eller längre yrkesutbildningar. TCYK säkerställer kvaliteten hos företag och förvaltningar i utemiljöbranschen och inom kyrkogårds- och krematoriebranschen. https://yrkesbevis.com/

TCYK är öppet för organisationer som har intressen inom anläggning och skötsel av utemiljö. Kontakta info@yrkesbevis.com. 

Följande organisationer står bakom kompetenskraven i TCYKs yrkesbevis:

Trädgårdsanläggarna i Sverige STAF

Gröna Arbetsgivare

FSK – Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer

SKKF – Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund

FSS – Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare

Sveriges Allmännytta

LRF Trädgård – LRF Trädgård Plantskola

Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation 

Under de senaste åren har TCYK arbetat med att utveckla valideringsformen med hjälp av främjandemedel från Arbetsförmedlingen genom arbete med Nordiskt Valideringsforum. Målet med projektet syftar till att underlätta för människor som av olika anledningar vill komma in i utemiljöbranschen, med fokus på nyanlända. Projektet använder valideringsmetoden OCN kopplad till TCYKs Yrkesbevis 1 och vidareutveckling av programmet Utemiljö Bas. Projektet bygger också vidare med att utveckla metoder för språkstöd och en digital lär-plattform som ett stöd i valideringsarbetet.

https://arbetsformedlingen.se/om-oss/var-verksamhet/vart-uppdrag/framjandemedel/beviljade-insatser-2020

Kurser och konferenser anordnade av TCYK

Alla kommande kurser hittar du på TCYKs hemsida