Aktuella evenemang

2024-08-29 – 2024-08-30

parkkongress 2024 i umeå

Nu kan du anmäla dig till Årets Parkkongress som hålls 29-30 augusti i Umeå!

Staden har haft en stadig tillväxt sen 1960-talet och förtätas allt mer. Det innebär
utmaningar för de offentliga rummen och parkerna. Stadsplaneringen måste ta hänsyn till krympande utrymmen, ökad trafik och förändrade nederbördsmönster.
Ta del av hur Umeå möter utmaningarna i en föränderlig tid och i ett föränderligt klimat. Ett tillfälle att träffa kollegor och utbyta erfarenheter.

Läs mer om priser och anmälan här: Parkkongressen 2024
Ladda ner programmet här: Program Parkkongressen 2024

2024-09-19 – 2024-09-20

Konferens 3-30-300 i praktiken i Mariestad

I en tid av klimatförändringar har träden kanske aldrig varit så viktiga i våra städer som nu – sett till vår hälsa och den biologiska mångfalden. Träden kan också bespara oss enorma ekonomiska kostnader. 3-30-300 i praktiken är en nationell konferens där du får träffa experter inom det här evidensbaserade området.

Läs mer konferensen här: 3-30-300 i praktiken
Läs programmet  här: Program konferens 3-30-300

Avslutade evenemang

2024-04-18

Publika parker och MODIGA stadsrum

Den gröna omställningen i alla dess aspekter kräver många svåra och modiga beslut. 

Kom till Lund den 18 april och inspireras av svenska och internationella föreläsare. Mingla och nätverka med branschkollegor, utställare och representanter från SLU Tankesmedjan Movium, värdstaden Lunds kommun och våra samarbetskommuner Helsingborg stad och Malmö stad.

Klicka här för att läsa mer om konferensen!

2023-09-28 – 2023-09-30

ifla world congress 2023 i stockholm

 International Federation of Landscape Architects anordnades 28-30 september i Stockholm. Inspirerande föreläsningar, studiebesök och nätverkande! 

Läs mer här: IFLA World Congress 2023

2023-09-14 – 2023-09-15

Nordisk ParkKongress 2023 i Helsingfors

Den 14:e till 15:e september hölls Nordisk Park Kongress i Helsingfors, med temat
Nature based and climate wise parks. Kongressen innehöll guidade turer i Helsingfors
och givetvis många intressanta föreläsningar! 

FSS var givetvis på plats.

Läs Håkan Blancks resumé av kongressen här:
Resumé Nordisk Parkkongress 2023

2023-08-31

2023-08-30 – 2023-09-01

parkkongress i Göteborg 2023

Kongressen innehöll guidade turer i Göteborg
och givetvis många intressanta föreläsningar!

 • Klimatanpassning av våra städer och livsmiljöer
  – det offentliga rummet som resurs
 • Stadens ekosystemtjänster och biologiska
  mångfald – nedslag i aktuell forskning
 • Gatornas roll i en grönare stad – aktuell
  forskning och konkreta exempel
 • Hur planerar och planterar vi för grönare
  städer i ett förändrat klimat?
 • Köpenhamn rustar – från asfaltöken till grön oas
 • Hållbara smarta parker – öppen och innovativ
  arena för att utveckla framtidens smarta
  grönområden
 • Att flytta träd – en berättelse om att bevara
  träds många värden när staden byggs om
 • Landet runt – inspirerande utblickar från
  norr till söder

  Läs mer här: Parkkongress2023

2023-06-14 – 2023-06-15

Creating Green Cities (Digital konferens)

Hur kan vi skapa hållbara, vackra och inkluderande städer?
Delta digitalt(och gratis) i EU-konferensen Creating Green Cities och ta reda på hur.
Lyssna på inspirerande talare och utbyt erfarenheter med kollegor från hela Europa.

Creating Green Cities

2022-08-31 – 2022-09-02

Parkkongressen i uddevalla 2022

Nu är det över och vi tackar arrangörer och deltagare för en helt fantastisk och väl genomförd kongress med många intryck och ny kunskap att ta med oss i vår planering och förvaltning av den gröna infrastrukturen. 

Tack för Parkkongressen 2022

2021-10-27

Information om Vägledning för grönplanering i hela landskap

Vid årsmöte 2021 föredrog Nicole Lindsjö ”Vägledning för grönplanering i hela landskap”. Om du vill ta del av presentationen gå in nedan

Länk till: Presentation FSS Vägledning grönplanering