Aktuella evenemang

2023-06-14 – 2023-06-15

Creating Green Cities (Digital konferens)

Hur kan vi skapa hållbara, vackra och inkluderande städer?
Delta digitalt(och gratis) i EU-konferensen Creating Green Cities och ta reda på hur.
Lyssna på inspirerande talare och utbyt erfarenheter med kollegor från hela Europa.


Läs mer och anmäl dig här:
Creating Green Cities

2023-08-30 – 2023-09-01

Parkkongress i Göteborg 2023

Anmälan till årets Parkkongress är nu öppen!

Kongressen innehåller guidade turer i Göteborg
och givetvis många intressanta föreläsningar! 

 • Klimatanpassning av våra städer och livsmiljöer
  – det offentliga rummet som resurs
 • Stadens ekosystemtjänster och biologiska
  mångfald – nedslag i aktuell forskning
 • Gatornas roll i en grönare stad – aktuell
  forskning och konkreta exempel
 • Hur planerar och planterar vi för grönare
  städer i ett förändrat klimat?
 • Köpenhamn rustar – från asfaltöken till grön oas
 • Hållbara smarta parker – öppen och innovativ
  arena för att utveckla framtidens smarta
  grönområden
 • Att flytta träd – en berättelse om att bevara
  träds många värden när staden byggs om
 • Landet runt – inspirerande utblickar från
  norr till söder


  Läs mer och anmäl dig här:
  Parkkongress2023

Kontakt
E-post: congress@resia.se
Telefon: 018-18 35 35 (tis-tors kl. 9-12)

2023-09-14 – 2023-09-15

Nordisk Park Kongress 2023 i Helsingfors, Finland

Anmälan till årets Nordisk Parkkongress är nu öppen!

Den 14:e till 15:e september hålls Nordisk Park Kongress i Helsingfors, med temat
Nature based and climate wise parks. Kongressen innehåller guidade turer i Helsingfors
och givetvis många intressanta föreläsningar! 

Läs mer och anmäl dig här:
Nordisk Park Kongress 2023

Avslutade evenemang

2022-08-31 – 2022-09-02

Parkkongressen i uddevalla 2022

Nu är det över och vi tackar arrangörer och deltagare för en helt fantastisk och väl genomförd kongress med många intryck och ny kunskap att ta med oss i vår planering och förvaltning av den gröna infrastrukturen. 

Tack för Parkkongressen 2022

2021-10-27

Information om Vägledning för grönplanering i hela landskap

Vid årsmöte 2021 föredrog Nicole Lindsjö ”Vägledning för grönplanering i hela landskap”. Om du vill ta del av presentationen gå in nedan

Länk till: Presentation FSS Vägledning grönplanering