vårtecken Sveriges Ornäsbjörkar

Landets stadsträdgårdsmästare via föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare utsåg Ornäsbjörken till riksträd 1985 och uppmanade landets kommuner att plantera var sitt träd. Vårens ankomst indikeras av när det s.k. Riksträdet slår ut. Riksträdet är Ornäsbjörken (Betula pendula ’Dalecarlica’), vars löv finns med som FSS logotyp.

Vissa kommuner placerar ut skyltar i egen regi vid trädet och dessa brukar
utformas enligt bild:

 

Unik björkplanta föddes i Dalarna

Ornäsbjörken uppstod i Ornäs i Dalarna som en sällsynt lyckad mutation av vårtbjörk. Det är inte bara ett ovanligt vackert träd med sin vita stam och finflikiga blad – det är också allergivänligt eftersom det inte producerar pollen.

Ornäsbjörkens historia sträcker sig tillbaka till år 1767. Då hittade Hans Gustav Hiort, senare adlad till Hiort af Ornäs, en liten björk med flikiga blad i ett skogsbryn på sin gård Lilla Ornäs i Dalarna. Plantans stam var tjock som ett finger och Hiort flyttade den varsamt till en plats med bättre jord.

Året därpå skrev Hjort till Carl von Linné i Uppsala om sin upptäckt. Hjort beskrev björken kortfattat och skickade med några blad i kuvertet. Det berättas att när Linné fick höra talas om den flikbladiga björken från Ornäs bad han att man med närmaste frakt skulle sända den med ”klimp” till Uppsala. Linné ville visa ungdomen vilka rikedomar som finns i vårt land. Men Hans Gustav Hiort vägrade skicka iväg sin planta.

1781 beskrev Linné d y ornäsbjörken som Betula alba dalecarlica. Fem år senare, 1786, publicerade C. M. Blom, assessor och provinsialläkare i Hedemora, en uppsats om ornäsbjörken i Kungliga Vetenskapsakademins Nya Handlingar. Blom kallade björken Betula hybrida. Han trodde att det var en korsning mellan björk och skogslönn.

Den som så småningom såg till att ornäsbjörken spreds var Erik Lindgren. Han var i slutet av 1800-talet direktör för Experimentalfältet, en del av Kungliga Lantbruksakademien som förr fanns i Frescati, Stockholm. Under en resa i Dalarna frågade hans värdar om det var något speciellt han vill se i Dalarna – Jag vill gärna se ornäsbjörken, svarade Lindgren.

På plats i Ornäs kunde han konstatera att detta var något helt annat än de flikbladiga björkar han sett tidigare. 1878 hämtade han därför ympris från björken på Lilla Ornäs och lyckades föröka den. Ett par av Erik Lindgrens björkar står fortfarande kvar i Frescati. En av dem är moderplanta till alla de björkar som nu bär namnet Ornäsbjörk E.

Ornäsbjörken räddad av E-planta

Äkta ornäsbjörk är den mest flikiga av alla flikbladiga björkar. Tyvärr har även de mindre flikiga typerna under lång tid, felaktigt men i god tro, sålts som ornäsbjörk. Varken dendrologer eller producenter av träd har kunnat identifiera de olika typerna.

E-gruppens plantskolor har i samarbete med Elitplantstationen sett till att en produktion av den äkta ornäsbjörken har startats upp med utgångsmaterial från Frescati. Klonen var svårförökad och förökning fick till slut ske genom mikroförökning. Sedan 2007 finns den äkta E-märkta klonen till försäljning i trädgårdsbutikerna. Ornäsbjörken har nu valts ut av Programmet för odlad mångfald (POM) att ingå i varumärket Grönt kulturarv.

Ornäsbjörken är mycket härdig och utvecklas fint ända upp till zon 7. Det är ett underbart vackert träd med elegant växtsätt som med tiden blir ett stiligt och stort träd, 20–25 m högt med bred krona. Bladverket är gracilt och finflikigt men ändå frodigt. Karakteristiskt för äkta ornäsbjörk är de smala, djupt flikiga bladen. Bladverket är mycket frodigt och kronans allra yttersta kvistar hängande. Trädets vita stam förgrenar sig tidigt och får flera, kraftiga sidogrenar. Speciellt är också att stammens näver spricker upp i ellips- eller rombformade fält. Kronan är helt fri från vissna blad under höst och vinter.

Trädet är vackert såväl sommar som vinter och passar utmärkt på den stora tomten eller i parkmiljö. Värt att tänka på är att även unga exemplar har ornäsbjörkens värdefulla egenskaper, och att det tar många år för träden att nå sin fulla storlek. I en mindre trädgård kan du därför njuta länge av ornäsbjörken innan den blir för stor. Text: E-gruppen (2007)

Rapportera till webbansvarig när ditt träd har slagit ut

OBS! det är musöron som gäller. På kartan nedanför kan du även se vilket datum ornäsbjörken fick musöron förra året.

2024

Våren har kommit till:

  • Gullspång – 26 april 
  • Mönsterås – 25 april
  • Västerås – 15 april
  • Växjö – 12 april