Paradiset vinner arkitekturpris

Parken Paradiset i Linköping har vunnit Landskapsarkitekturpriset 2020. Under Arkitekturgalan på torsdagseftermiddagen 25 mars delade Sveriges Arkitekter bland annat ut pris för bästa landskapsarkitektur år 2020. Av de totalt fyra nominerade bidragen var hela två stycken från Linköping, Broparken och Paradiset i Vallastaden. Och Paradiset kammade alltså även hem vinsten. I juryns motivering kan man läsa: “I en tid när mångfalden är hotad och jorden allt mer utarmad påminner Paradiset oss om vår förmåga till varsamhet, samarbete och skönhet. En odlingspark som visar vägen mot nya sätt att utforma våra parker genom att fläta samman kolonilotter med parken, vilket gynnar biologisk mångfald och främjar social samvaro. Paradisets enkla och naturliga innehåll visar en skicklig hantering av landskapsarkitekturens grundläggande verktyg; växter, vatten och topografi.” – Paradiset handlar mycket om att att skapa tillsammans, det som odlas på odlingslotterna blir en del av parkens helhet. Därför känns det extra roligt att Paradiset uppmärksammas och prisas, säger Liselott Johansson, stadsträdgårdsmästare i Linköpings kommun. Paradiset var en del av förslaget “Tegar” av arkitektbyrån Okidoki vars stadsplan vann den allmänna tävling år 2012 som utlysts inför bo- och samhällsexpot Vallastaden 2017. Parken vidareutvecklades sedan av arkitektbyrån 02landskap. – Jätteroligt för oss på 02landskap! Och roligt att priset tilldelas en park. För en hållbar stadsutveckling i städer som växer och förtätas är det superviktigt att nya, fina parker anläggs. Paradiset tycker vi är ett bra exempel på det, säger Ulrika Gunnman, uppdragsansvarig arkitekt på 02landskap som utformat parken. Parken utgör länk mellan det obebyggda landskapet mot norr och den nya stadsdelen Vallastaden i söder. Kulturlandskapet och mötet med det öppna jordbrukslandskapet har behandlats med varsamhet och kopplingen till det öppna landskapet bibehålls via tydliga siktlinjer och stråk. Mötet mot bebyggelsen har behandlats mer strikt med häckar i parkens ytterkant där gångstråk in mot Vallastaden och Universitetet kopplar samman parken med övriga staden. – Rekreation, möten och odling har varit ledord för gestaltningen. Att utveckla konceptet med tegar, från tävlingsbidraget för Vallastaden, var en annan viktig utgångspunkt, säger Ulrika Gunnman och fortsätter: – Det vi är mest stolta över är att Paradiset har blivit en park som många använder redan från start. Parken har fått en tydlig och rumslig stomme som bygger på kullar, inramande häckstrukturer och byggda element, vilket kändes avgörande då platsens förutsättningar var ett stycke flack åkermark i träda. Fotograf: Måns Berg

Årets TCYK kurser

TCYK, står för Trädgårdsnäringens Centrala Yrkes Kommitté  och består av åtta olika organisationer inom utemiljönäringarna. Varje medlemsorganisation utser sin egen representant i TCYK. Rådgivning, validering och lärande drivs genom TCYK Service AB. I bolagsstyrelsen sitter samma personer som i TCYKs styrelse.

TCYK beskriver yrkesprofiler och kunskapskrav som gäller i utemiljöbranschen. TCYK beskriver också på vilka sätt yrkesarbetare kan skaffa sig de kunskaper och färdigheter som krävs såsom arbetserfarenhet, validering, korta kurser, och/eller längre yrkesutbildningar. TCYK säkerställer kvaliteten hos företag och förvaltningar i utemiljöbranschen och inom kyrkogårds- och krematoriebranschen

TCYK anordnar årligen ett stort antal kurser och konferenser. Besök deras hemsida för att se hela utbudet för 2021.

Dags att ställa om till grönskande städer!

På Världsmiljödagen lyfter Rådet för hållbara städer, Boverket, Naturvårdsverket, ArkDes, Sveriges Arkitekter, Movium och c/o City vikten av att gestalta vår byggda miljö med biologisk mångfald för en bättre livsmijö. Artikeln finns att läsa i sin helhet via denna länk.

Tiny forest

Vi på FSS vill så här i januarimörkret tips om lite matnyttig information om konceptet Tiny forest. Trevlig läsning!

Vetenskaplig utvärdering av biodiversiteten i en Tiny forest:
https://www.wur.nl/en/newsarticle/Urban-tiny-forests-are-good-for-biodiversity.htm

YouTube-video om konceptet (10 min.):
https://www.youtube.com/watch?v=MDSlft037gk

Nederländska naturskyddsföreningens webbplats (Mycket välmatad och ständigt uppdaterad men enbart på holländska!):
https://www.ivn.nl/tinyforest

FSS fyller 100 år! Detta firar vi med en jublieumsrabatt

FSS fyller 100 år 2020! Detta ska vi så klart fira och vi vill att det ska märkas i varje svensk kommun. Därför vill vi utmana er att skapa jubileumsrabatten – 100 år i Stadsträdgårdsmästarens fotspår.

Jubileumsrabatten är designad av landskapsarkitekt Mona Wembling och illustration med växtförteckningar finns här. Jubileumsrabatten är illustrerad både som urna och rabatt vilket gör att ni har stora möjligheter att tillämpa den hos er.

100-årsjubileum beskrivning och förslag urna
En illustration över rabatten finns att titta på här.