nyhetsbrev december 2021

dec 2021

Hälsning från vår nye ordförande, Jubileumsskrift, Umeå och Uddevalla. Om du vill ta del av presentationen gå in nedan:

Länk till: Hälsning från FSS nye ordförande

 

Årets TCYK kurser

TCYK, står för Trädgårdsnäringens Centrala Yrkes Kommitté  och består av åtta olika organisationer inom utemiljönäringarna. Varje medlemsorganisation utser sin egen representant i TCYK. Rådgivning, validering och lärande drivs genom TCYK Service AB. I bolagsstyrelsen sitter samma personer som i TCYKs styrelse.

TCYK beskriver yrkesprofiler och kunskapskrav som gäller i utemiljöbranschen. TCYK beskriver också på vilka sätt yrkesarbetare kan skaffa sig de kunskaper och färdigheter som krävs såsom arbetserfarenhet, validering, korta kurser, och/eller längre yrkesutbildningar. TCYK säkerställer kvaliteten hos företag och förvaltningar i utemiljöbranschen och inom kyrkogårds- och krematoriebranschen

TCYK anordnar årligen ett stort antal kurser och konferenser. Besök deras hemsida för att se hela utbudet för 2021.

Dags att ställa om till grönskande städer!

På Världsmiljödagen lyfter Rådet för hållbara städer, Boverket, Naturvårdsverket, ArkDes, Sveriges Arkitekter, Movium och c/o City vikten av att gestalta vår byggda miljö med biologisk mångfald för en bättre livsmiljö. 

Tiny forest

Vi på FSS vill så här i januarimörkret tips om lite matnyttig information om konceptet Tiny forest. Trevlig läsning!

Vetenskaplig utvärdering av biodiversiteten i en Tiny forest:
https://www.wur.nl/en/newsarticle/Urban-tiny-forests-are-good-for-biodiversity.htm

YouTube-video om konceptet (10 min.):
https://www.youtube.com/watch?v=MDSlft037gk

Nederländska naturskyddsföreningens webbplats (Mycket välmatad och ständigt uppdaterad men enbart på holländska!):
https://www.ivn.nl/tinyforest

FSS fyller 100 år! Detta firar vi med en jublieumsrabatt

FSS fyller 100 år 2020! Detta ska vi så klart fira och vi vill att det ska märkas i varje svensk kommun. Därför vill vi utmana er att skapa jubileumsrabatten – 100 år i Stadsträdgårdsmästarens fotspår.

Jubileumsrabatten är designad av landskapsarkitekt Mona Wembling och illustration med växtförteckningar finns här. Jubileumsrabatten är illustrerad både som urna och rabatt vilket gör att ni har stora möjligheter att tillämpa den hos er.

100-årsjubileum beskrivning och förslag urna
En illustration över rabatten finns att titta på här.

Ny stadsträdgårdsmästare i Göteborg

Från och med december 2019 blir Johan Rehngren ny stadsträdgårdsmästare i Göteborg. FSS önskar Johan lycka till med nya jobbet. Hela nyheten finns att läsa här.

Från FSS kongress i Uppsala: Riktlinjer för sittplatser på allmän platsmark

Under kongressen i Uppsala delade Uppsala kommun med sig av sina riktlinjer för sittplatser.

Hela presentationen hittar du här.

Från FSS kongress i Uppsala: Boverkets presentation

Ni som inte hade möjlighet att vara på plats har här möjlighet att se Boverkets hela presentation från FSS kongressen i Uppsala.

boverket – gestaltad livsmiljö