Ni som inte hade möjlighet att vara på plats har här möjlighet att se Boverkets hela presentation från FSS kongressen i Uppsala.

boverket – gestaltad livsmiljö