Linköping stadsodlar!

Linköping stadsodlar!

Redan 2012 startade en av Linköpings första stadsodlingar i stadsdelen Skäggetorp. Denna stadsodling var ett EU-projekt som snart följdes av flera stadsodlingar runt om i staden. Varje vår bjuder Linköpings kommun till en informationsträff kring stadsodling, dit...