Parken Paradiset i Linköping har vunnit Landskapsarkitekturpriset 2020.

Under Arkitekturgalan på torsdagseftermiddagen 25 mars delade Sveriges Arkitekter bland annat ut pris för bästa landskapsarkitektur år 2020. Av de totalt fyra nominerade bidragen var hela två stycken från Linköping, Broparken och Paradiset i Vallastaden. Och Paradiset kammade alltså även hem vinsten.

I juryns motivering kan man läsa: “I en tid när mångfalden är hotad och jorden allt mer utarmad påminner Paradiset oss om vår förmåga till varsamhet, samarbete och skönhet. En odlingspark som visar vägen mot nya sätt att utforma våra parker genom att fläta samman kolonilotter med parken, vilket gynnar biologisk mångfald och främjar social samvaro. Paradisets enkla och naturliga innehåll visar en skicklig hantering av landskapsarkitekturens grundläggande verktyg; växter, vatten och topografi.”

– Paradiset handlar mycket om att att skapa tillsammans, det som odlas på odlingslotterna blir en del av parkens helhet. Därför känns det extra roligt att Paradiset uppmärksammas och prisas, säger Liselott Johansson, stadsträdgårdsmästare i Linköpings kommun.

Paradiset var en del av förslaget “Tegar” av arkitektbyrån Okidoki vars stadsplan vann den allmänna tävling år 2012 som utlysts inför bo- och samhällsexpot Vallastaden 2017. Parken vidareutvecklades sedan av arkitektbyrån 02landskap.

– Jätteroligt för oss på 02landskap! Och roligt att priset tilldelas en park. För en hållbar stadsutveckling i städer som växer och förtätas är det superviktigt att nya, fina parker anläggs. Paradiset tycker vi är ett bra exempel på det, säger Ulrika Gunnman, uppdragsansvarig arkitekt på 02landskap som utformat parken.

Parken utgör länk mellan det obebyggda landskapet mot norr och den nya stadsdelen Vallastaden i söder. Kulturlandskapet och mötet med det öppna jordbrukslandskapet har behandlats med varsamhet och kopplingen till det öppna landskapet bibehålls via tydliga siktlinjer och stråk. Mötet mot bebyggelsen har behandlats mer strikt med häckar i parkens ytterkant där gångstråk in mot Vallastaden och Universitetet kopplar samman parken med övriga staden.

– Rekreation, möten och odling har varit ledord för gestaltningen. Att utveckla konceptet med tegar, från tävlingsbidraget för Vallastaden, var en annan viktig utgångspunkt, säger Ulrika Gunnman och fortsätter:

– Det vi är mest stolta över är att Paradiset har blivit en park som många använder redan från start. Parken har fått en tydlig och rumslig stomme som bygger på kullar, inramande häckstrukturer och byggda element, vilket kändes avgörande då platsens förutsättningar var ett stycke flack åkermark i träda.


Fotograf: Måns Berg