Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare

Föreningen bildades år 1920 i Stockholm med syfte att utveckla trädgårds- och landskapsarkitekturen i Sveriges kommuner. Föreningen är öppen för alla inom den gröna sektorn.

Aktuella Evenemang

Parkkongressen 2024 
29-30 augusti i umeå

Observera att Early bird-priset gäller fram till 26:e juni! Från 27:e juni går priset upp.
Detta gäller även för extra utställardeltagare.

Priser:
Deltagare: 5 600,- (6 200,- efter den 26 juni)
Utställare: 9 900,-
Extra Utställare båda dagar: 5 600,-
                     (6 200,- efter den 26 juni)
Extra Utställare endast 29 augusti: 1 900,-
                     (2 150,- efter den 26 juni)
Alla priser är exkl. moms.

Är du utställare eller vill veta mer detaljer?
Läs mer här: Parkkongressen 2024

Fotograf: Anna Grönberg


Ladda ner programmet här:
Parkkongress 2024 Program
Läs allmänna villkor: Allmänna villkor

Fotograf: Anna Frenzel

Aktuella publikationer

Artikel: Stadsträdgårdsmästaren
som försvann

Lars Johansson har skrivit artikeln ’Stadsträdgårdsmästaren som försvann’ publicerad i Tidskriften STAD, nr 43. Läs artikeln här: Stadsträdgårdsmästaren som försvann

Faktablad om urban miljö med naturliga växtsamhällen

2022 års vinnare av Examensarbetspriset har skrivit ett Movium faktablad med utgångspunkt från sitt exjobb.
Läs faktabladet här:
Urbana planteringar med naturen som förebild

Fria eller fälla 2.0

Nu finns Fria eller Fälla 2.0 En handledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer! Ladda ner den här: Fria eller Fälla 2.0

Eller titta på det inspelade webbinariet här:
Webbinarium Fria eller fälla 2.0

3-30-300 i Skåne

Region Skåne har analyserat den urbana grönstrukturen baserat på 3-30-300-regeln.
Ladda ner rapporten här: 3-30-300 i Skåne

FSS 100 år!

I samband med att Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare fyllde 100 år, publicerades artiklar, en bok och kortfilmer.
Allt material finns samlat här nedan.

Artiklar

En sammanfattning av de artiklar som trycktes i tidningen Utemiljö
under jubileumsåret finns att läsa
här: FSS-100-ar-artiklar-i-Utemiljo-2020-2

parker och stadsrum
Landet runt 1985–2020

Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare (FSS) jubilerar och fyller 100 år! Via en kunskapssammanställning (jubileumsskrift) som tagits fram i partnerskap med Movium, vill FSS lyfta fram några av de intressanta projekt som tillkommit under tidsperioden 1985 – 2020. Sammantaget har 40 kommuner/projekt valts ut för att visa den mångfald och den bredd som genomförda projekt från tidsperioden representerar. Avsikten är att de utvalda projekten ska utgöra ett urval av stora och små kommuner från norr till söder och från hela tidsperioden – dvs både de som har 30 år på nacken och några helt aktuella. 

Ett stort tack till alla medverkande!

Filmer

Under jubileumsåret 2020 gjorde Tankesmedjan Movium vid SLU och FSS en serie kortfilmer, för att tillsammans uppmärksamma det gemensamma arbetet med att utveckla landets urbana utemiljöer utifrån olika perspektiv.

Grönskans betydelse

Hur viktig är grönskan för oss människor? Vad bidrar träd, parker och urban natur med i form av ekosystemtjänster, hälsa, hållbarhet och biologisk mångfald? Dessa frågor tas upp i filmen Grönskans betydelse som har producerats i samarbete av FSS och Movium.

Gröna rum för alla

Våra parker och gröna utemiljöer finns till för alla och skapar vänliga, välkomnande miljöer. Trädgårdsjournalisten Gunnel Carlson vill att vi tänker långsiktigt och lyfter fram hur viktig stadsträdgårdsmästarens roll är och slår ett slag för Sveriges fantastiska botaniska trädgårdar.

Inför sommaren

I andra filmen samtalar Titti Olsson, Tankesmedjan Movium vid SLU och chefredaktör för Tidskriften STAD, med trädgårdsmästaren John Taylor, en profil i branschen som inspirerar omvärlden och som vill bidra till att höja kvaliteten i trädgårdar och parker i olika sammanhang.

 

historiska perspektiv

Våra parker och gröna stadsrum är viktiga för stadens invånare idag precis som förr. Med ett historiskt perspektiv sätter vi fokus på utvecklingen i våra städer och får intressanta kopplingar mellan då och nu och lyfter fram vad som har styrt utvecklingen fram till våra dagar.