Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare

Föreningen bildades år 1920 i Stockholm med syfte att utveckla trädgårds-
och landskapsarkitekturen i Sveriges kommuner.
Föreningen är öppen för alla inom den gröna sektorn.

Aktuella evenemang

parkkongress i göteborg 2023

Anmälan till Parkkongressen är nu öppen!
30 augusti – 1 september.
Dagarna bjuder på guidade turer och givetvis många intressanta föreläsningar!

Läs mer om kongressen & anmäl dig här: Parkkongress2023.se  

NORDISK Parkkongress i FINLAND 2023

Anmälan till Nordisk Parkkongress är nu öppen!
14-15 september.
Den Nordiska parkkongressen arrangeras i Helsingfors, Finland. Dagarna bjuder på guidad tur och intressanta föreläsningar på temat
”Naturebased and climate wise parks”.

Läs mer om kongressen & anmäl dig här:
Nordisk Parkkongress 2023

Konferensen Creating Green Cities

Digital konferens 14-15 juli 2023
Hur kan vi skapa hållbara, vackra och inkluderande städer?
Delta digitalt (och gratis) i EU-konferensen Creating Green Cities och ta reda på hur.
Lyssna på inspirerande talare och utbyt erfarenheter med kollegor från hela Europa.

Läs mer om konferensen här:
Creating Green Cities
 

aktuella jobb

Meddelande från svenska trädföreningen

Utlysning verksamhetsledning

Förlängd utlysningstid till 17 maj!

Svenska Trädföreningen söker nu efter ett långt och framgångsrikt samarbete med Johan Östberg och Trädkontoret,
en person eller verksamhet som har de kvalifikationer vi söker för att fortsätta leda och utveckla föreningens olika verksamheter.

Uppdraget verksamhetsledning omfattar både utvecklande och intressanta arbetsuppgifter och sker ofta
i ett nära samarbete med föreningsstyrelsen.

Vi ser fram emot många sökande till uppdraget, och dela gärna informationen om du känner någon person
eller verksamhet som skulle passa för uppdraget.

Mer information om uppdraget, vilka kvalifikationer vi söker och hur ansökan ska utformas framgår av denna utlysningstext.

Frågor om tjänsten besvaras av föreningens ordförande, som nås via e-post peter.sandberg@tradforeningen.org 

Vänliga hälsningar
Styrelsen för Svenska Trädföreningen

Aktuella publikationer

Fria eller fälla 2.0

Nu finns Fria eller Fälla 2.0 En handledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer! Ladda ner den här: Fria eller Fälla 2.0

3-30-300 i Skåne

Region Skåne har analyserat den urbana grönstrukturen baserat på 3-30-300-regeln.
Ladda ner rapporten här: 3-30-300 i Skåne

FSS 100 år

Inför kongressen har styrelsen sammanfattat de artiklar som trycktes i tidningen Utemiljö
under jubileumsåret FSS 100 år.
Läs artiklarna här: 
FSS-100-ar-artiklar-i-Utemiljo-2020-2

parker och stadsrum Landet runt 1985–2020

Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare (FSS) jubilerar och fyller 100 år och via en kunskapssammanställning (jubileumsskrift) som tagits fram i partnerskap med Movium, vill FSS lyfta fram några av de intressanta projekt som tillkommit under tidsperioden 1985 – 2020. Sammantaget har 40 kommuner/projekt valts ut för att visa den mångfald och den bredd som genomförda projekt från tidsperioden representerar. Avsikten är att de utvalda projekten ska utgöra ett urval av stora och små kommuner från norr till söder och från hela tidsperioden – dvs både de som har 30 år på nacken och några helt aktuella. Nu är skriften färdig och kommer att spridas under året och vid kongressen senare i år.

Ett stort tack till alla medverkande!

 

FSS 100 års jubileum

Under jubileumsåret 2020 gjorde Tankesmedjan Movium vid SLU och FSS – Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare en serie kortfilmer, för att tillsammans uppmärksamma det gemensamma arbetet med att utveckla landets urbana utemiljöer utifrån olika perspektiv.

Grönskans betydelse

Hur viktig är grönskan för oss människor? Vad bidrar träd, parker och urban natur med i form av ekosystemtjänster, hälsa, hållbarhet och biologisk mångfald? Dessa frågor tas upp i filmen Grönskans betydelse som har producerats i samarbete av FSS och Movium.

Gröna rum för alla

Våra parker och gröna utemiljöer finns till för alla och skapar vänliga, välkomnande miljöer. Trädgårdsjournalisten Gunnel Carlson vill att vi tänker långsiktigt och lyfter fram hur viktig stadsträdgårdsmästarens roll är och slår ett slag för Sveriges fantastiska botaniska trädgårdar.

inför sommaren

I andra filmen samtalar Titti Olsson, Tankesmedjan Movium vid SLU och chefredaktör för Tidskriften STAD, med trädgårdsmästaren John Taylor, en profil i branschen som inspirerar omvärlden och som vill bidra till att höja kvaliteten i trädgårdar och parker i olika sammanhang.

Historiska perspektiv

Våra parker och gröna stadsrum är viktiga för stadens invånare idag precis som förr. Med ett historiskt perspektiv sätter vi fokus på utvecklingen i våra städer och får intressanta kopplingar mellan då och nu och lyfter fram vad som har styrt utvecklingen fram till våra dagar.