Dalecarlicapriset

Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare utdelar varje år ett pris till den person som genom sin gärning betyder mycket för trädgårdsyrket och dess utveckling. Priset består av ett diplom och en ornäsbjörk (Betula pendula ’Dalecarlica’) sponsrad av Stångby Plantskola.

2023 års Dalecarlicapris tilldelas John Taylor

Juryns motivering:

2023 års Dalecarlicapris tilldelas John Taylor för en mångårig gärning i hortikulturens tjänst.  Som första trädgårdsmästare i Slottsträdgården i Malmö skapade John en förebildlig och inkluderande mötesplats för trädgårdsintresserade och en bred allmänhet. Efterföljande uppdrag som på Tjolöholms slottsträdgård har bedrivits i samma anda. Johns kunskaper har nått många genom inspirerande och kloka insatser genom egna böcker, i TV, på kongresser och mässor landet runt. Johns djupa kunskap om jord, växter och odling kombinerat med en aldrig sinande entusiasm har berikat och ökat trädgårds- och parkintresset vida omkring.

Följande personer har tidigare erhållit priset:

2022 Kronprinsessan Victoria
2021 Utgick pga emidemin
2020 Utgick pga epidemin
2019 Göran Nilsson statskonsulent
2018 Karin Eliasson
2017 Gunnel Carlsson
2016 Tomas Lagerström
2015  Johan Östberg
2014  Edit Ugrai, Stadsträdgårdsmästare
2013  Thorbjörn Andersson, Landskapsarkitekt
2012  Patrick Quist, Landskapsarkitekt
2011  Roland Gustavsson, professor
2010  Stefan Mattson, stadsträdgårdsmästare
2009  Piet Oudolf, trädgårdsdesigner
2008  Ulf Nordfjell, landskapsarkitekt
2007  Jan Falk
2006  Maj-Lis Pettersson

2005  Professor Ib Asger Olsen
2004  Patrik Grahn, ansvarig för rehabträdgården
2003  Halmstad: Professor emeritus Per Friberg
2002  Journalist Karin Berglund
2001  Hortonom Rune Bengtsson
2000  Stadsträdgårdsmästare Gunnar Ericson
1999  Jan Gehl, Danmark (Köpenhamn)
1998  Arne Klingborg
1997  Gro Harlem Brundtland
1996  Greve Lennart Bernadotte
1995  Professor Eivor Bucht
1994  Professor Mårten Carlsson
1993  Trädgårdskonsulent Lars-Eric Samuelsson och
           journalisten Ulf Schenkmanis
1992  Professor Sven-Ingvar Andersson
1991  HM Konungen Carl XVI Gustav
1990  Riksdagsman och f.d. bostadsministern Hans Gustavsson
1989  Professor och dekanus Sten Ebbersten