bli medlem

Typ av medlemskap:

Priser för medlemskap:

Kommuner/kommunala bolag/regioner/företag 1 600 kr/år (i ett årsmedlemskap står ett namn med, fler kollegor kan delta som medlemmar för 100 kr/medlem – anmälan till vänster eller via länk nedan)

Medlemskapet är gratis för pensionärer/hedermedlemmar.

Som medlem hos oss får du:

Årligen 3-4 nummer av vår medlemstidnings Dalecarlicabladet.

Möjlighet att skriva i Dalecarligabladet och synliggöra er verksamhet.

Möjlighet att delta i konferenser anordnade av FSS.

Möjlighet att annonsera era event här på vår webbplats.

Möjlighet att lägga ut era lediga jobb här på vår webbplats.

Du kan också ladda ner medlemsansökan här och skicka in den per post.