bli medlem

Typ av medlemskap:

Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare

bildades år 1920 i Stockholm med syfte att utveckla trädgårds- och landskapsarkitekturen i Sveriges kommuner. Föreningen är en intresseorganisation för yrkesverksamma inom park- landskaps-, naturvårds- och trädgårdssektorn. Föreningen ska medverka till att föra sektorns talan i samhällsplaneringen i stort, vara opinionsbildande och vara remissinstans i frågor som rör föreningens intresseområde. Vi delar årligen ut priser, Dalecarlicapriset – ett pris till den person som genom sin gärning betyder mycket för trädgårdsyrket och dess utveckling – ett kommunpris delas ut till den kommun som kommit med en bra idé eller innovation under året samt ett pris delas ut för bästa examensarbete till studerande vid SLU.

Som medlem kan du delta i våra nätverksforum, den årliga kongressen, de nordiska kongresserna vart fjärde år och de regionala nätverksträffar som finns på de flesta håll i landet. Om du har frågor om vilka regionala nätverk som förekommer inom just ditt område kan du skicka en fråga till vår kontaktmail vid hemsidan.

Föreningen har ett medlemsblad som utkommer ca 3 gånger/år, ”Dalecarlicabladet”. Tidigare nummer finns på hemsidan och du är välkommen att initiera eller skriva artiklar i kommande nummer. Du kan även delta vid vår facebook sida sveriges stadsträdgårdsmästare ställa frågor och lämna goda exempel.

Som medlem hos oss får du:

Möjlighet att nätverka, driva frågor, samverka och utbyta erfarenheter inom föreningens intresseområden med andra organisationer och företag inom den gröna sektorn via föreningens Dalecarlicablad, hemsida, facebook, instagram etc.

Möjlighet att delta i årlig kongress, internationella och nationella gröna nätverk samt vid nordiska kongresser. Delta i möten och nätverk med andra medlemmar i din region.

Tillgång till FSS webbplats med möjlighet för respektive kommun att länka information och goda exempel på vad som görs i kommunen.

Möjlighet att annonsera era event här på vår webbplats.

Möjlighet att lägga ut era lediga jobb här på vår webbplats.

Du kan också ladda ner medlemsansökan här och skicka in den per post.

Välkommen!

Pernilla Johansson, ordförande i FSS

 

Priser för medlemskap:

Kommuner/kommunala bolag/regioner/företag 1 600 kr/år – anmälan till vänster
eller via länk ovan

Medlemskapet är gratis för pensionärer/hedersmedlemmar.