TCYK, står för Trädgårdsnäringens Centrala Yrkes Kommitté  och består av åtta olika organisationer inom utemiljönäringarna. Varje medlemsorganisation utser sin egen representant i TCYK. Rådgivning, validering och lärande drivs genom TCYK Service AB. I bolagsstyrelsen sitter samma personer som i TCYKs styrelse.

TCYK beskriver yrkesprofiler och kunskapskrav som gäller i utemiljöbranschen. TCYK beskriver också på vilka sätt yrkesarbetare kan skaffa sig de kunskaper och färdigheter som krävs såsom arbetserfarenhet, validering, korta kurser, och/eller längre yrkesutbildningar. TCYK säkerställer kvaliteten hos företag och förvaltningar i utemiljöbranschen och inom kyrkogårds- och krematoriebranschen

TCYK anordnar årligen ett stort antal kurser och konferenser. Besök deras hemsida för att se hela utbudet för 2021.