Välkommen till nätverksträffar och seminarier för personer verksamma med park- och stadsmiljöfrågor
– ett samarrangemang mellan Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare (FSS), Tankesmedjan Movium vid SLU och Luleå kommun. 19-20 mars 2019 i Luleå.

Mer information och anmälan hittar du här.