Årsmöte för Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare

Här kommer information från FSS (Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare) till alla medlemmar gällande föreningens årsmöte: Vi har tidigare meddelat att parkkongressen 2020 i Uddevalla ställs in pga rådande covid-19 och de direktiv som ges från Folkhälsomyndigheten....

Dags att ställa om till grönskande städer!

På Världsmiljödagen lyfter Rådet för hållbara städer, Boverket, Naturvårdsverket, ArkDes, Sveriges Arkitekter, Movium och c/o City vikten av att gestalta vår byggda miljö med biologisk mångfald för en bättre livsmijö. Artikeln finns att läsa i sin helhet via denna...

World Urban Parks advocacy committee

World Urban Parks advocacy committee bjuder in alla våra medlemmar till att engagera sig i deras kommittéer inom områdena: Children Play & Nature Climate Change & Resilience Healthy Parks, Healthy Cities Large Urban Parks Older Adults & Parks Läs hela...

Vill du lära dig mer om besiktning av utemiljöer?

Föreningen Besiktningsmän för Utemiljöer (BEUM) arrangerar nästa kurs Växt&Mark på Ultuna den 10-12 mars. Kursen är den mest kvalificerade kursen som erbjuds inom detta ämne och ger en utmärkt grund för såväl beställare och entreprenörer som för blivande...