Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare

Föreningen bildades år 1920 i Stockholm med syfte att utveckla trädgårds- och landskapsarkitekturen i Sveriges kommuner. Föreningen är öppen för alla inom den gröna sektorn.

FSS 100 års jubileum

Under jubileumsåret 2020 gör Tankesmedjan Movium vid SLU och FSS – Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare en serie om sex kortfilmer, för att tillsammans uppmärksamma det gemensamma arbetet med att utveckla landets urbana utemiljöer utifrån olika perspektiv.

Grönskans betydelse

Hur viktig är grönskan för oss människor? Vad bidrar träd, parker och urban natur med i form av ekosystemtjänster, hälsa, hållbarhet och biologisk mångfald? Dessa frågor tas upp i filmen Grönskans betydelse som har producerats i samarbete av FSS och Movium.

inför sommaren

I andra filmen samtalar Titti Olsson, Tankesmedjan Movium vid SLU och chefredaktör för Tidskriften STAD, med trädgårdsmästaren John Taylor, en profil i branschen som inspirerar omvärlden och som vill bidra till att höja kvaliteten i trädgårdar och parker i olika sammanhang.

100 års jubileum för kongressen Sveriges stadsträdgårdsmästare

Information till deltagare med anledning av coronaviruset

Föreningen för Sveriges Stadsträdgårdsmästare och Uddevalla kommun följer utvecklingen av situationen noggrant. I nuläget arbetar vi för att genomföra Stadsträdgårdsmästarekongressen 2020 den 26-28 augusti i Uddevalla som planerat.

För att du som deltagare och/eller utställare ska känna dig trygg med att anmäla dig till kongressen erbjuder föreningen fri avbokning i den händelse att kongressen ställs in p.g.a. corinavirusets inverkan på att genomföra kongressen. För avbokning av andra orsaker hänvisar vi till ordinarie avbokningsvillkor.

Välkommen med er anmälan!

Med vänlig hälsning,
Styrelsen för Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare och arrangörerna vid Uddevalla kommun

Mer information och anmälan finner du på stadstradgardsmastarekongress2020.se

Aktuellt hos oss nu

World Urban Parks advocacy committee

World Urban Parks advocacy committee bjuder in alla våra medlemmar till att engagera sig i deras kommittéer inom områdena: Children Play & Nature Climate Change & Resilience Healthy Parks, Healthy Cities Large Urban Parks Older Adults & Parks Läs hela inbjudan och hur...

Vill du lära dig mer om besiktning av utemiljöer?

Föreningen Besiktningsmän för Utemiljöer (BEUM) arrangerar nästa kurs Växt&Mark på Ultuna den 10-12 mars. Kursen är den mest kvalificerade kursen som erbjuds inom detta ämne och ger en utmärkt grund för såväl beställare och entreprenörer som för blivande...

SITTPLATSER SOM TAR UPP FÖRORENINGAR

I London har precis konceptet City tree lanserats. En sittplats och luftrenare i ett. Gå gärna in och läs denna artikel och bli inspirerad!...