Föreningen för Dendrologi och Parkvård (Dendrologföreningen) anordnar 15/11 på Djurgården, Stockholm ett seminarium under temat Märkvärdiga träd.

Hela programmet Temadagen 2019