BEUM-kurs 12/2 2019 i entreprenadbesiktning steg 2

Anmälan nu öppen till BEUM-kurs 12/2 2019 i entreprenadbesiktning steg 2. 

BEUM arrangerar kurs i entreprenadbesiktning steg 2 i Stockholm den 12/2. Kursen vänder sig till beställare, entreprenörer, besiktningsmän, biträdande besiktningsmän och andra som kommer i kontakt med besiktning av entreprenader. Kursen är också avsedd för dig med några års praktisk erfarenhet och som vill utbilda dig till besiktningsman. Vid slutet av kursdagen erbjuds också möjlighet att göra kunskapsprov.  

Kostnad för dig som är anställd hos oss eller är anställd i verksamhet som är associerad med oss är 4 500 kr exkl moms medan övriga betalar 5 000 kr exkl moms.

Program och anmälningsblankett finns på http://www.beum.se/2018/12/entreprenadbesikting-steg-2/.

Linköping stadsodlar!

Linköping stadsodlar!

Redan 2012 startade en av Linköpings första stadsodlingar i stadsdelen Skäggetorp. Denna stadsodling var ett EU-projekt som snart följdes av flera stadsodlingar runt om i staden.

Varje vår bjuder Linköpings kommun till en informationsträff kring stadsodling, dit nyfikna privatpersoner kommer för att få information om hur de kommer igång med att odla i staden. Träffen lockar båda befintliga och nya odlare och efter träffen samordnar de själva sina odlingar genom facebook-gruppen Stadsodling Linköping.

Under sommaren 2016 odlades de på dessa platser runt om i Linköping:

  • Trädgårdsföreningen vid Naturcentrum, startade 2015.
  • Kanberget, startade 2015.
  • Utsädesgatan i Labohov, startade 2016.
  • Åbylundsparken, startade 2016.

Är du Linköpingsbo och intresserad av att börja stadsodla?

Vill du odla på någon av de befintliga platserna tar du kontakt med odlarna där via facebook-gruppen Stadsodling Linköping. Vill du börja odla på annan plats kontaktar du miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst så förmedlar dom en odlingsplats. All odling sker i pallkragar för att minimera ingrepp om det uppstår behov att använda  platsen till annat i framtiden. Pallkragar och jord hämtas på Naturcentrum och dessa får bara användas på kommunens mark.

Läs mer om stadsodlingen på Linköpings kommuns webbplats.

 

FSS lanserar en webbplats

FSS lanserar en webbplats

Under början av 2018 lanserade Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare sin nya webbplats i en första version. Webbplatsen är fortfarande under utveckling och du är välkommen att höra av dig till vår webmaster om du har frågor eller tankar om webbplatsen.