Linköping stadsodlar!

Linköping stadsodlar!

Redan 2012 startade en av Linköpings första stadsodlingar i stadsdelen Skäggetorp. Denna stadsodling var ett EU-projekt som snart följdes av flera stadsodlingar runt om i staden. Varje vår bjuder Linköpings kommun till en informationsträff kring stadsodling, dit...

Parkkongress Vallastaden Exklusivt

Jag är hemskt ledsen att behöva meddela att FSS parkkongress i Linköping 19-20 april måste ställas in pga för dåligt deltagarantal. Ni som hunnit betala in kommer få era pengar tillbaka. Hoppas detta inte ställer till det för er och att vi får se er i september då vi...

FSS lanserar en webbplats

FSS lanserar en webbplats

Under början av 2018 lanserade Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare sin nya webbplats i en första version. Webbplatsen är fortfarande under utveckling och du är välkommen att höra av dig till vår webmaster om du har frågor eller tankar om...