FSS examensarbetspris 2017 tilldels Landskapsarkitekterna Kajsa Nilsson och Elin svensson

Juryns motivering till examenarbetspriset:

Landskapsarkitekterna Kajsa Nilsson och Elin Svensson tilldelas Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästares examensarbetspris 2017 för arbetet Framgångsrik parkförvaltning – inspirerande vägledning från små kommuner med stora ambitioner. Kajsa och Elin får priset för att på ett inspirerande och pedagogiskt sätt visar på framgångsfaktorerna från parkförvaltningarna i Enköping, Sävsjö, Laholm och Sölvesborg. Kommuner med stora ambitioner vad gäller parkutveckling och parkförvaltning. Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare vill med detta pris tacka för ett mycket relevant och intressant arbete och hoppas att alla kommunala parkförvaltningar i Sverige inspireras.

 

 

FSS Examensarbetespris

Sveriges Stadsträdgårdsmästares pris till examensarbeten om svenska offentliga parker

Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare (FSS) har instiftat ett pris till ett eller flera av årets bästa examensarbeten som behandlar frågor om svenska offentliga parker.

Examensarbetet ska handla om parker. Parker definieras som allmän plats i detaljplaner och examensarbetet ska behandla frågor som är specifikt intressanta för just allmän plats och offentliga parker. Generella aspekter på de urbana friytorna är inte tillräckligt för att komma ifråga för priset.

Jury utgörs av FSS styrelse kompletterad med Bengt Persson, SLU Alnarp. Nominering av de bästa examensarbetena görs av en beredningsgrupp bestående av Lars Johansson, SLU Ultuna och Bengt Persson.

Priset delas ut vid FSS årliga kongress/årsmöte som 2015 hålls i Skellefteå i slutet av augusti/början av september. Vid kongressen ska pristagaren/pristagarna presentera sitt/sina respektive examensarbeten i kortform som en del av kongressprogrammet, till exempel som pechakucha. I priset ingår fri medverkan vid hela kongressen, logi samt resa till kongressen inom Sverige.

Den sammanlagda prissumman är högst 5 000 kr och fördelas på ett eller två priser enligt beslut av juryn. Det kan vara ett pris för kandidat- och ett för masterarbeten eller fördelat på annat sätt. Eventuell skatt betalas av pristagarna.

Brytpunkt för årets arbeten är den 15 april. Senast den dagen ska arbetet vara publicerat i SLU:s databas för examensarbeten, Epsilon, eller i annan databas för examensarbeten.

Aktuella examensarbeten inom Sveriges lantbruksuniversitet är:
– Kandidatuppsatser för landskapsarkitektstudenter i Alnarp och i Ultuna
– Mastersuppsatser för landskapsarkitektstudenter i Alnarp och i Ultuna
– Kandidatuppsatser för landskapsingenjörstudenter i Alnarp
– Kandidatuppsatser för trädgårdsingenjör design-studenter i Alnarp
– Mastersuppsatser inom programmet Hållbar stadsutveckling i Alnarp
– Mastersuppsatser inom programmet Natur, Hälsa Trädgård i Alnarp

Aktuella examensarbeten från SLU väljs ut av de kursansvariga för respektive kurs och en lista över dessa skickas tilljuryns beredningsgrupp. Examensarbeten från andra högskoleutbildningar får anmäla sig direkt till beredningsgruppen.

För mer information kontakta samverkanslektor Bengt Persson, SLU Alnarp,
tel 040-415141, bengt.persson@slu.se
eller universitetslektor Lars Johansson, SLU Ultuna,
tel 018-671914, lars.jo.johansson@slu.se 

Tidigare har Examensarbetespris utdelats till

2016 Landskapsarkitekterna Rebecka Olsson
2015 Landskapsarkitekt Anna Bennett