Nordisk Green Space Award – NGSA

En solig dag i augusti bjöds linköpingsborna in till en högtidlig ceremoni då parken mottog NGSA utmärkelsen med cider och körsbär firades detta. Positiva hejarop och gratulationer från de stolta medborgarna kunde läsas på kommunens sociala medier.

Motiveringen från domarkåren:

Linköpings Trädgårdsförening

Mitt i centrala Linköping ligger Trädgårdsföreningen, stadens stadspark. Parken är en väl förvaltad historisk anläggning. Här finns en långvarig tradition av odlingspedagogik och rehabilitering som bygger på idén att naturen har en läkande kraft.

Med stort engagemang och kunskap vårdar och utvecklar staden parken. Den anlades under 1800-talets senare del efter tyska förebilder. Trädgårdsföreningen erbjuder idag ett brett spektrum av olika parkaktiviteter och evenemang vilka står i god balans till dagens behov av rofyllda och kontemplativa park- och trädgårdsupplevelser.

Trädgårdsföreningen är lika stor idag som när den anlades. Gamla byggnader är bevarade och ett modernt och uttrycksfullt tropikhus har kommit till. Parken är hemvist för flera kultur- och naturföreningar. Trädgårdsföreningen är ett grönskande besöksmål för boende i staden, besökare från regionen liksom andra delar av Sverige och världen. Denna bärare av park- och trädgårdskultur är en tidlös pärla.

Huvuddomare: Kerstin Sköld, landskapsarkitekt LAR/MSA

Domare: Fredrik Jergmo, Landskapsingenjör civ ek

Domare: Sten Göransson, Landskapsarkitekt MSA

Lekmannadomare: Lisbeth Antonsson

Kommentaren från Stiftelsens dåvarande ordförande:

-Vi i stiftelsestyrelsen känner oss hedrade över en så fin utmärkelse och att vi är stolta över vår fina park och hoppas att fler vill komma och besöka den för att njuta av grönskan och blommorna.

Ordförande Trädgårdsföreningens stiftelse, Mari Hultgren

Kommentar från Linköpings stadsträdgårdsmästare:

– En fin kvalitets stämpel som visar att parken både underhålls och utvecklas åt rätt håll. Samtidigt fick vi med goda tips om vad som går att lyfta och jobba mer med. Det är alltid välkommet med en här typen av idéer man blir lätt hemmablind, domarkåren är dessutom en grupp erfarna personer med mångårig erfarenhet och gedigen kunskap.

Stadsträdgårdsmästare, Liselott Johansson