Kommunpriset

FSS kommunpris 2019 tilldelas olofströmskommun.

Juryns motivering

Kommunpriset 2019 tilldelas Olofströms kommun för KOM-projektet och utvecklingen av Tulseboda Brunnspark med nytänkande kulturmiljöupplevelser i Kyrkhult.

Här har man på ett kreativt och inkluderade sätt utvecklat en kulturhistorisk parkmiljö med fokus på pedagogiskt lärande och delaktighet från förskola, skola, invånare från orten.

Målet har varit att öka Brunnsparkens attraktionskraft genom att fokusera på kultur, odling och mat(KOM).

Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare vill med detta pris tacka för inspirationen och hoppas se fler likande projekt i svenska kommuner.

Kommunpriset

FSS kommunpris – riktlinjer

Priset utdelas till förvaltningen eller enskild person som är medlem i FSS. Priset avser ny idé/innovation under det gångna året. Idén/innovationen kan vara av olika karaktär – gestaltning, miljövård, effektivisering, PR, marknadsföring mm. inom verksamhetsområdet.

Såväl smått som stort kan ge pris. Enkla smarta lösningar som kan appliceras i många små förvaltningar är lika intressanta som mer omfattande projekt i de större förvaltningarna.

Priset består av äran uttryckt i diplom och PR i massmedia. Ett pris utdelas under kongressen samt hedersomnämnande på föreningens hemsida.

Juryn består av föreningens styrelse.
Förslag kan inlämnas av resp. förvaltning Även andra FSS-medlemmar kan ge tips om lämpliga kandidater.

Tider
Vinter, inbjudan till tävlan.

Vår, juryn utvärderar.

Årsmötet, prisutdelning och information till massmedia. Dokumentation inlämnas av pristagaren för publicering på hemsidan.

Följande kommuner har tidigare erhållit priset

Kommunpris för 2020 och 2021 har utgått pga. epidemin

2019 tilldelas Olofströms kommun för KOM-projektet och utvecklingen av Tulseboda Brunnspark med nytänkande kulturmiljöupplevelser i Kyrkhult.

2018   Skellefteå kommun för projekt stadsparken och älvbrinken
2017   Björn Embrén och Britt-Marie Alvem, Stockholms stad
2016   Gävle kommun och Samhällsbyggnad Gävle
2015   Nybro kommun och stadsträdgårdsmästare Thomas Bergström
2014   Umeå kommun och stadsträdgårdsmästare Anna Flatholm
2013   Luleå kommun och parkchef Stefan Johansson
2012   Göteborgs kommun och Helena Bjarnegård
2011   Malmö kommun – Gunnar Ericsson
2010   Östersunds kommun – Nicole Lindsjö
2009   Linköpings kommun – Lars Hågbrandt och Lise-Lotte Johansson
2008   Järfälla kommun – Kerstin Sköld
2007   Uddevalla kommun – Claes Nabrink
2006   Alingsås kommun – Edit Ugrai
2005   Ingen utdelning
2004   Sävsjö kommun – Stefan Lagerqvist
2003   Uppsala kommun – Karin Åkerblom
2002   Kristinehamns kommun – Joakim Olsson
2001   Sigtuna kommun – Mikael Eriksson
2000   Borås kommun
1999   Lycksele kommun
1998   Luleå kommun
1997   Växjö kommun
1996   Lidköpings kommun