Kommunpriset

FSS kommunpris 2017 tilldelas Stockholms stad. Trafikkontoret, Björn Embrén och Britt-Marie Alvem.

Juryns motivering

Stockholms stad. Trafikkontoret, Björn Embrén och Britt-Marie Alvem tilldelas Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästares kommunpris 2017 för sitt arbete med träd i Stockholms urbana miljöer.

Genom sitt engagerade och visionära arbete för att förbättra livsbetingelserna för träd i utsatta miljöer och en vilja att hela tiden pröva nya metoder, lära nytt och samtidigt sprida kunskapen vidare till andra är Stockholm stads arbete med stadens träd ett föredöme och en inspiration för alla som arbetar med träd i stadsmiljö. Att Stockholms stad numera är självförsörjande på biokol till sina trädplanteringar är ett fint exempel på Trafikkontorets ambition att hela tiden ligga i utvecklingens framkant för en hållbar och grön stad.

Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare vill med detta pris tacka för ert långsiktiga och framsynta utvecklingsarbete för stadsträd i Sverige och övriga världen.

Visby den 24 augusti 2017

 

Kommunpriset

FSS kommunpris – riktlinjer

Priset utdelas till förvaltningen eller enskild person som är medlem i FSS. Priset avser ny idé/innovation under det gångna året. Idén/innovationen kan vara av olika karaktär – gestaltning, miljövård, effektivisering, PR, marknadsföring mm. inom verksamhetsområdet.

Såväl smått som stort kan ge pris. Enkla smarta lösningar som kan appliceras i många små förvaltningar är lika intressanta som mer omfattande projekt i de större förvaltningarna.

Priset består av äran uttryckt i diplom och PR i massmedia. Ett pris utdelas under kongressen samt hedersomnämnande på föreningens hemsida.

Juryn består av föreningens styrelse.
Förslag kan inlämnas av resp. förvaltning Även andra FSS-medlemmar kan ge tips om lämpliga kandidater.

Tider
Vinter, inbjudan till tävlan.

Vår, juryn utvärderar.

Årsmötet, prisutdelning och information till massmedia. Dokumentation inlämnas av pristagaren för publicering på hemsidan.

Föjande kommuner har tidigare erhållit priset

2016   Gävle kommun och Samhällsbyggnad Gävle
2015   Nybro kommun och stadsträdgårdsmästare Thomas Bergström
2014   Umeå kommun och stadsträdgårdsmästare Anna Flatholm
2013   Luleå kommun och parkchef Stefan Johansson
2012   Göteborgs kommun och Helena Bjarnegård
2011   Malmö kommun – Gunnar Ericsson
2010   Östersunds kommun – Nicole Lindsjö
2009   Linköpings kommun – Lars Hågbrandt och Lise-Lotte Johansson
2008   Järfälla kommun – Kerstin Sköld
2007   Uddevalla kommun – Claes Nabrink
2006   Alingsås kommun – Edit Ugrai
2005   Ingen utdelning
2004   Sävsjö kommun – Stefan Lagerqvist
2003   Uppsala kommun – Karin Åkerblom
2002   Kristinehamns kommun – Joakim Olsson
2001   Sigtuna kommun – Mikael Eriksson
2000   Borås kommun
1999   Lycksele kommun
1998   Luleå kommun
1997   Växjö kommun   
1996   Lidköpings kommun