Under kongressen i Uppsala delade Uppsala kommun med sig av sina riktlinjer för sittplatser.

Hela presentationen hittar du här.