bli medlem

Typ av medlemskap:

Priser för medlemskap:

Kommuner/kommunala bolag 1 500 kr/ år (I ett årsmedlemskap står ett namn med har man fler kollegor som vill vara medlemmar så kostar det 100 kr/år och person)   

Företag 5 000 kr/år

Som medlem hos oss får du:

Årligen 3-4 nummer av vår medlemstidnings Dalecarligabladet.

Möjlighet att skriva i Dalecarligabladet och synliggöra er verksamhet.

Möjlighet att delta i konferenser anordnade av FSS.

Möjlighet att annonsera era event här på vår webbplats.

Möjlighet att lägga ut era lediga jobb här på vår webbplats.

Du kan också ladda ner medlemsansökan här och skicka in den per post.