Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare

Föreningen bildades år 1920 i Stockholm med syfte att utveckla trädgårds- och landskapsarkitekturen i Sveriges kommuner. Föreningen är öppen för alla inom den gröna sektorn.

Nyhetsbrev december 2021

Hälsning från vår nye ordförande, Jubileumsskrift, Umeå och Uddevalla”. Om du vill ta del av presentationen gå in nedan

Information om Vägledning för grönplanering i hela landskap

Vid årsmöte 2021 föredrog Nicole Lindsjö ”Vägledning för grönplanering i hela landskap”. Om du vill ta del av presentationen gå in nedan

Årsmöte med information om Vägledning för grönplanering i hela landskap

Föreningens årsmöte hölls onsdag 27 oktober kl.13.00 via zoom underlag finns nedan

PARKKONGRESSEN I UDDEVALLA 2021 ÄR INSTÄLLD

Pga. rådande omständigheter ställs Parkkongressen i Uddevalla in under 2021. Nytt preliminärt datum är  31 aug till 2 september 2022. Även då planeras Parkkongressen att hållas i Uddevalla.

BEUM-kurs ’Växt&Mark’ 9-11 november 2021 på Ultuna

Kursen arrangeras av Föreningen Besiktningsmän för Utemiljö (BEUM). Kursen ger en utmärkt grund för såväl beställare och entreprenörer som för blivande besiktningsmän för utemiljöer.
Läs mer på BEUM – Gröna besiktningsmän https://www.beum.se/ länk finns under samarbeten. Även anmälan görs vid BEUMs hemsida(under fliken kurser).

För er som är intresserade av att bli certifierade besiktningsmän för utemiljö utan att delta i kurser – läs på hemsidan om tillfällen för kunskapsprov.

FSS 100 års jubileum

Under jubileumsåret 2020 gjorde Tankesmedjan Movium vid SLU och FSS – Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare en serie kortfilmer, för att tillsammans uppmärksamma det gemensamma arbetet med att utveckla landets urbana utemiljöer utifrån olika perspektiv.

Grönskans betydelse

Hur viktig är grönskan för oss människor? Vad bidrar träd, parker och urban natur med i form av ekosystemtjänster, hälsa, hållbarhet och biologisk mångfald? Dessa frågor tas upp i filmen Grönskans betydelse som har producerats i samarbete av FSS och Movium.

Gröna rum för alla

Våra parker och gröna utemiljöer finns till för alla och skapar vänliga, välkomnande miljöer. Trädgårdsjournalisten Gunnel Carlson vill att vi tänker långsiktigt och lyfter fram hur viktig stadsträdgårdsmästarens roll är och slår ett slag för Sveriges fantastiska botaniska trädgårdar.

inför sommaren

I andra filmen samtalar Titti Olsson, Tankesmedjan Movium vid SLU och chefredaktör för Tidskriften STAD, med trädgårdsmästaren John Taylor, en profil i branschen som inspirerar omvärlden och som vill bidra till att höja kvaliteten i trädgårdar och parker i olika sammanhang.

Historiska perspektiv

Våra parker och gröna stadsrum är viktiga för stadens invånare idag precis som förr. Med ett historiskt perspektiv sätter vi fokus på utvecklingen i våra städer och får intressanta kopplingar mellan då och nu och lyfter fram vad som har styrt utvecklingen fram till våra dagar.

Jubilarer fortsätter att uppmärksamma Sveriges utemiljöer i filmserie! Femte filmen har temat ”Fyra årstider”. I femte filmen samtalar Titti Olsson, Tankesmedjan Movium vid SLU och chefredaktör för Tidskriften STAD, med Kristina Höijer, tidigare stadsträdgårdsmästare och numera verksamhetsutvecklare i Sölvesborgs kommun. En engagerad profil som har medverkat i Sölvesborgs långsiktiga omvandlingsarbete och som tog initiativ till samarbetet med Piet Oudolf vid skapandet av Fyra årstiders park längs med innerhamnen. I filmen medverkar även Frida Larsson, stadsträdgårdsmästare i Östersunds kommun, och Michael Öhman, stadsträdgårdsmästare i Luleå kommun samt Jitka Svensson, landskapsarkitekt med konstnärligt lektorat på SLU. Jitka Svensson står bakom flera offentliga konstverk, bland annat ”Rosen” i Malmö Folkets Park. .

[/et_pb_text]
[/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Aktuellt hos oss nu