Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare

Föreningen bildades år 1920 i Stockholm med syfte att utveckla trädgårds- och landskapsarkitekturen i Sveriges kommuner. Föreningen är öppen för alla inom den gröna sektorn.

Parkkongress i göteborg 

2023 års parkkongress kommer arrangeras i Göteborg den 30 augusti till 1 september. 

Mer information kommer inom kort!

NORDISK Parkkongress i FINLAND 

2023 års Nordiska parkkongress anordnas i Helsingfors, Finland den 14-15 september.

Läs inbjudan till kongressen här: Nordisk Parkkongress 2023

PARKKONGRESSEN I UDDEVALLA 31 augusti till 2 september 2022

Nu är det över och vi tackar arrangörer och deltagare för en helt fantastisk och väl genomförd kongress med många intryck och ny kunskap att ta med oss i vår planering och förvaltning av den gröna infrastrukturen. Vi återkommer med rapport och information om föredrag och annat.

Stadsträdgårdsmästarekongress 2022

Information från Årsmötet 2022

Årsmöte 2022 webb

Deltagande utställare vid kongressen:

    

        

     

     

                   

FSS 100 år läs artiklar i Utemiljö 2020

Inför kongressen har styrelsen sammanfattat de artiklar som trycktes i tidningen Utemiljö under jubileumsåret FSS 100 år, se bifogad länk nedan

FSS-100-ar-artiklar-i-Utemiljo-2020-2

Trädgårdsmedaljer utdelade av Riksförbundet Svensk Trädgård

Riksförbundet Svensk Trädgård har traditionsenligt delat ut Kungliga Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedaljer för ”odlingsflit och för förtjänster om trädgårdsodling och biodling”. 2022 års trädgårdsmedaljer tilldelas biolog Inger Runeson, Lönashult, landskapsingenjör, Henrik Sjöman, Mörarp och landskapsarkitekt, tidigare stadsträdgårdsmästare och parkchef i Malmö Gunnar Ericson, Lund. Medaljerna delades ut den 20 augusti på Gotland i samband med Riksförbundet Svensk Trädgårds årliga Sommarmöte. Närvarande var delar av Riksförbundet Svensk Trädgårds styrelse och kansli, samt förbundsdirektör Inger Ekrem.

Parker och stadsrum Landet runt 1985–2020

Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare (FSS) jubilerar och fyller 100 år och via en kunskapssammanställning (jubileumsskrift) som tagits fram i partnerskap med Movium, vill FSS lyfta fram några av de intressanta projekt som tillkommit under tidsperioden 1985 – 2020. Sammantaget har 40 kommuner/projekt valts ut för att visa den mångfald och den bredd som genomförda projekt från tidsperioden representerar. Avsikten är att de utvalda projekten ska utgöra ett urval av stora och små kommuner från norr till söder och från hela tidsperioden – dvs både de som har 30 år på nacken och några helt aktuella. Nu är skriften färdig och kommer att spridas under året och vid kongressen senare i år. Ett stort tack till alla medverkande!

Grattis Helsingborg till Årets Stadskärna 2022

Se mer här

FSS 100 års jubileum

Under jubileumsåret 2020 gjorde Tankesmedjan Movium vid SLU och FSS – Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare en serie kortfilmer, för att tillsammans uppmärksamma det gemensamma arbetet med att utveckla landets urbana utemiljöer utifrån olika perspektiv.

Grönskans betydelse

Hur viktig är grönskan för oss människor? Vad bidrar träd, parker och urban natur med i form av ekosystemtjänster, hälsa, hållbarhet och biologisk mångfald? Dessa frågor tas upp i filmen Grönskans betydelse som har producerats i samarbete av FSS och Movium.

Gröna rum för alla

Våra parker och gröna utemiljöer finns till för alla och skapar vänliga, välkomnande miljöer. Trädgårdsjournalisten Gunnel Carlson vill att vi tänker långsiktigt och lyfter fram hur viktig stadsträdgårdsmästarens roll är och slår ett slag för Sveriges fantastiska botaniska trädgårdar.

inför sommaren

I andra filmen samtalar Titti Olsson, Tankesmedjan Movium vid SLU och chefredaktör för Tidskriften STAD, med trädgårdsmästaren John Taylor, en profil i branschen som inspirerar omvärlden och som vill bidra till att höja kvaliteten i trädgårdar och parker i olika sammanhang.

Historiska perspektiv

Våra parker och gröna stadsrum är viktiga för stadens invånare idag precis som förr. Med ett historiskt perspektiv sätter vi fokus på utvecklingen i våra städer och får intressanta kopplingar mellan då och nu och lyfter fram vad som har styrt utvecklingen fram till våra dagar.

Nyhetsbrev december 2021

Hälsning från vår nye ordförande, Jubileumsskrift, Umeå och Uddevalla”. Om du vill ta del av presentationen gå in nedan

Information om Vägledning för grönplanering i hela landskap

Vid årsmöte 2021 föredrog Nicole Lindsjö ”Vägledning för grönplanering i hela landskap”. Om du vill ta del av presentationen gå in nedan

Årsmöte med information om Vägledning för grönplanering i hela landskap

Föreningens årsmöte hölls onsdag 27 oktober kl.13.00 via zoom underlag finns nedan